Interni akt

Preden zavezanec začne davčno potrjevati račune mora sprejeti interni akt. V internem aktu vsak zavezanec popiše svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeli oznake ter določi način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.

Več informacij je dostopnih na povezavi tukaj.

Primer internega akta si lahko naložite tukaj.