Izročanje računov končnim potrošnikom

Obveznost izdajanja računov in davčnega potrjevanja računov se z novelo Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o davčnem potrjevanju računov spreminjata glede izročitve računa v papirni obliki končnemu potrošniku.

Davčni zavezanec, ki mora za dobave blaga ali storitev, opravljene končnemu potrošniku na ozemlju Slovenije, izdati račun, mora račun v papirni obliki tudi izročiti kupcu, če kupec to zahteva, sicer pa se izročitev papirnatega računa za namene DDV načeloma ne zahteva. Seveda pa se lahko izdani račun v papirni obliki izroči kupcu – končnemu potrošniku tudi, če ga ta ne zahteva. Če končni kupec zahteva izročitev računa, mu ga davčni zavezanec izroči, razen v primeru računa za opravljeno dobavo, za katero je po DDV zakonodaji določena izjema od obveznosti izdajanja računov.

Več informacij je dostopnih v novici na povezavi tukaj.

Kako si v davčni blagajni DigiPOS nastaviteizdajo računov brez tiskanja?

 

 

Odprete davčno blagajno DigiPOS ter jo prvo posodobite na zadnjo verzijo (klik na ikono P):

 

 

 

Po uspešni posodobitvi na zadnjo verzijo programa gremo v splošne nastavitve davčne blagajne DigiPOS. Za uporabnika izberemo “Skrbnik” geslo pa je digihair (vse male črke). Odprejo se nam splošne nastavitve kjer izberemo zavihek Ddv, Bl in poročila ter vklopimo opcijo “Izklopi tiskanje POS računov” ter nastavitve shranimo s klikom na gumb “Shrani”.

 

 

Po uspešno shranjenih spremembah izberemo gumb nazaj in ponovno zaženemo davčno blagajno DigiPOS. Po ponovnem zagonu imamo sedaj pri izdelavi računa vedno tri gumbe:


….prekliči

……shrani in tiskaj račun

…….shrani račun brez tiskanja

 

 

 

 

Račun se vedno potrdi na davčni upravi ne glede ali se tiska ali ne. Če se stranka kasneje odloči za tiskano različico računa ji slednjega lahko vedno natisnemo preko pregleda računov in tiskanja kopije.

Če pri nastavitvah potrebujete pomoč nas lahko vedno pokličete na 040 255 801. Uporaba te nastavitve za delovanje davčne blagajne DigiPOS ni obvezna!